8 วัน ยุโรปโรแมนติก 4 ประเทศ

8 วัน 6 คืน ยุโรปโรแมนติก
ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์
***โปรโมชั่นพิเศษ...สายการบิน แอร์ฟร้านส์ และ เคแอลเอ็ม ***
(บินตรงสู่ปารีส - บินตรงออกจากอัมสเตอร์ดัม)

ปารีส – แร๊งส์ – แม็ส – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญจน์ - ดุซเซลดอร์ฟ
ฮาร์เล็ม - กีธูร์น – ยูเทรกต์ – อัมสเตอร์ดัม

ราคาทัวร์ 59,900 บาท : 11-18 ต.ค./ 18-25 ต.ค.
ราคาทัวร์ 64,900 บาท : 27 ธ.ค. – 3 ม.ค.
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว) 
Visitors: 335,762