10 วัน ล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน Costa Deliziosa (OS)

เวนิส – บารี – คอร์ฟู – เอเธนส์  - บุดวา - กอเตอร์ - ดูบลอฟนิค  – เวนิส

***โปรโมชั่น...สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส ***
(บินเข้า- ออก เวนิส......ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ)

13-22 เมษายน  2562 ราคา….เริ่มต้นที่ 89,900 บาท
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปแล้ว)

ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางทัวร์จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป
Visitors: 303,665