10 วัน ล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน MSC Lirica (TK)

เวนิส – บารี (อิตาลี) – มิโคนอส – ฮีราคลีออน (เกาะครีต)
คอร์ฟู (กรีซ) ดูบลอฟนิค (โครเอเชีย) – เวนิส

***โปรโมชั่น...สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส ***
(บินเข้า- ออก เวนิส......ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ)

18 – 27 ตุลาคม 2561 ราคา….79,900 บาท
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และทิปต่างๆ)

ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางทัวร์จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป
Visitors: 152,118