11 วัน เม็กซิโก – คิวบา (TK)

(ครั้งหนึ่งในชีวิต เยือนถิ่น อารยธรรมชนเผ่ามายา)
เปิดทริป...ท่องเที่ยวสู่ประเทศคิวบา และ เม็กซิโก

เปิดทริป... เที่ยวบินใหม่สู่ เม็กซิโก และ คิวบา โดย เตอร์กิช แอร์ไลนส์

เม็กซิโก ซิตี้ – เตโอติฮัวคัน - เมรีดา – อูซมาล – คาบาห์– – เมืองโบราณชิเชนอิทซา
(ปิระมิดแห่งชนเผ่ามายา เมืองมรดกโลก และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่)
เมืองโบราณตูลัม – แคนคูน – ฮาวานา

เริ่มต้น…. 149,900 บาท  : 13 – 23 กันยายน / 11- 21 ตุลาคม / 18-28 ตุลาคม 2562

Visitors: 349,073