14 วัน เอธิโอเปียแกรนด์ทัวร์ (ET)

(ชมสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม... เที่ยวครบสูตรมาก)

(เครื่องบินลำใหม่ Boeing 787, มีบินภายใน, พร้อมสะสมไมล์กลุ่ม Star Alliance)

แอดดิส อาบาบา – ลาลิเบลลา – อักซุม – เมเคเล – ภูเขาไฟเอร์ตาอาเล – แอ่งดานาคิล – ทะเลเกลือซัลเฟอร์
จินกา – ชมชนเผ่าเอธิโอเปียมูร์ซี, อาเรีย – อุทยานแห่งชาติมาโก – คอนโซ – อาบามิช

ราคาทัวร์ 159,000 บาท :  22 ธ.ค. – 4 ม.ค. 19
Visitors: 335,765