9 วัน ล่องเรือแม่น้ำโซน, โรห์น, คามาร์ก (ฝรั่งเศส) (TK)

Croisi Europe MS Mistral
***โปรโมชั่น...สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)***

ลียง – ชาลง ซูร์ โซน – มากง – เทร์วู – แซ็ง เอเตียน – อาวีญง – อาร์ลส์
พอร์ต เซ็นต์หลุยส์ – ซาลง เดอ โพรวองซ์ – ซีนองค์ – มาร์กเซย์


9 – 17 ตุลาคม 2561 / 20-28 ตุลาคม 2561
89,900 บาท
(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยว, WIFI บนเรือ, อาหาร, เครื่องดื่ม และทิป…. ไม่รวมวีซ่าเชงเก้น)


Visitors: 279,049