10 วัน ล่องเรือแม่น้ำโซน, โรห์น, คามาร์ก (ฝรั่งเศส) (TK)

Crosi Europe MS Rhone Princess
***โปรโมชั่น...สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)***

ลียง – แซ็ง เอเตียน – มากง – เทร์วู – เวียนน์ – อาร์ลส์ – อาวีญง – วีวีเย – ตูร์นอง

11-20 ตุลาคม 2562
89,900 บาท
(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยว, WIFI บนเรือ, อาหาร, เครื่องดื่ม …. ไม่รวมวีซ่าเชงเก้นและทิป)


Visitors: 335,761