10 วัน เคนย่า แทนซาเนีย (KQ)

(The Great Migration… ชมความยิ่งใหญ่ของฤดูสัตว์อพยพ)
อรูชา - ภูเขาไฟโกรงโกโร – อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ
ไนโรบี – ทะเลสาบสีชมพูนากูรู  - อุทยานแห่งชาติมาไซมารา
(ชมความยิ่งใหญ่ทางธรรมชาติ กับการย้ายถิ่นฐานของฝูงวิลเดอร์บีช นับล้านตัว)

ราคาทัวร์ 169,900 บาท : 20 – 29 ก.ย./ 12 – 21 ต.ค.

Visitors: 214,637