8 วัน มองโกเลีย – ทรานไซบีเรีย – เลคไบคาล (OM)

(สัมผัสประสบการณ์ตะลุยทะเลสาบน้ำแข็ง....เลคไบคาล)
***โปรโมชั่นพิเศษ...แอร์มองโกเลีย บินตรง (OM) พร้อมบินภายใน 2 เที่ยว ***
(คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า.....เที่ยวได้เลย)

อูลันบาตาร์ – อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ – อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน – อีร์คุตสค์– ลิสเวียนก้า – โฟรเซนไบคาล

ราคาทัวร์ 89,900 บาท : 16 -23 ก.พ. 19 
Visitors: 349,089