8 วัน แกรนด์มองโกเลีย (OM)

โปรโมชั่นพิเศษ...สายการบินแอร์มองโกเลีย บินตรง (OM) 

*** คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า.....เที่ยวได้เลย!! ***

อูลันบาตาร์ – อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ – ขี่ม้ามองโกเลีย – อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน – อุทยานคุสเตนนูรูรู

 

ราคาทัวร์ 53,900 บาท : 21-28 ก.พ. / 17-24 มี.ค./ 28 เม.ย.- 5 พ.ค./ 2-9 พ.ค.

ราคาทัวร์ 59,900 บาท : 11-18 เม.ย./ 14-21 เม.ย./ 9-16 มิ.ย./ 4-11 ก.ค. / 7-14 ก.ค./ 11-18 ส.ค.

Visitors: 214,633