8 วัน มองโกเลีย – ทรานไซบีเรีย – เลคไบคาล (OM)

(สัมผัสประสบการณ์ตะลุยทะเลสาบน้ำแข็ง....เลคไบคาล)
***โปรโมชั่นพิเศษ...แอร์มองโกเลีย บินตรง (OM) พร้อมบินภายใน 2 เที่ยว ***
(คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า.....เที่ยวได้เลย)

อูลันบาตาร์ – อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ – อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน – อีร์คุตสค์– ลิสเวียนก้า – โฟรเซนไบคาล

ราคาทัวร์ 79,900 บาท : 16 -23 ก.พ. 19 / 23 ก.พ.- 2 มี.ค. 19 / 9 -16 มี.ค. 19 / 16-23 มี.ค. 19
ราคาทัวร์ 83,900 บาท : 26 ธ.ค.2018 – 2 ม.ค.2019 / 19 -26 ม.ค. 19
Visitors: 243,581