10 วัน มอลต้า – ซิซิลี – อิตาลีใต้ (TK)

วัลเลตตา – ฮาการ์กิม – ราบัต– เกาะโกโซ – ปาแลร์โม-ทอร์มินาช  มอนเรอาเล

เซฟาลู ทอร์มินา– เมสซินา– โคเซนซา – มาเทรา – อัลเบอโรเบลโล (Uneco) – บารี

ราคาทัวร์ปี 2562

ราคาทัวร์ 89,900 บาท :22-31 มี.ค. /  9-18 เม.ย. 2019 / 13-22 เม.ย. /27 เม.ย.-6 พ.ค./ 20-29 พ.ค. /22 มิ.ย.-1 ก.ค. / 13-22 ก.ค. / 10-19 ส.ค. /14-23 ก.ย. / 12-21 ต.ค. / 19-28 ต.ค. 

(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แต่รวมทิปต่างๆแล้ว)

Visitors: 303,635