10 วัน มอลต้า – ซิซิลี – อิตาลีใต้ (TK)

วัลเลตตา – ฮาการ์กิม – ราบัต– เกาะโกโซ – ปาแลร์โม-ทอร์มินาช  มอนเรอาเล

เซฟาลู ทอร์มินา– เมสซินา– โคเซนซา – มาเทรา – อัลเบอโรเบลโล (Uneco) – บารี

ราคาทัวร์ปี 2562

ราคาทัวร์ 89,900 บาท : 18-27 ม.ค. / 8-17 ก.พ. / 22-31 มี.ค. / 27 เม.ย.-6 พ.ค./ 20-29 พ.ค. /22 มิ.ย.-1 ก.ค.
13-22 ก.ค. / 10-19 ส.ค. /
14-23 ก.ย. / 12-21 ต.ค. / 19-28 ต.ค. 

ราคาทัวร์ 94,900 บาท : 9-18 เม.ย. 2019 / 13-22 เม.ย. 

(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แต่รวมทิปต่างๆแล้ว)

Visitors: 260,814