10 วัน มอลต้า – ซิซิลี – อิตาลีใต้ (TK)

บารี – อัลเบอโรเบลโล (Uneco) – มาเทรา – โคเซนซา – เมสซินา – ทอร์มินา – เซฟาลู – ปาแลร์โม – มอนเรอาเล
เปียซซา อาร์เมรินา – ปอซซาโล – เซนต์จูเลียน – วัลเลตตา – มาร์ซักลอกก์ – เกาะโกโซ – ฮาการ์กิม – ราบัต

 

ราคาทัวร์ 89,900 บาท : 20 – 29 ต.ค.

(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แต่รวมทิปต่างๆแล้ว)

Visitors: 230,823