10 วัน มอลต้า – ซิซิลี – อิตาลีใต้ (TK)

วัลเลตตา – ฮาการ์กิม – ราบัต– เกาะโกโซ – ปาแลร์โม-ทอร์มินาช  มอนเรอาเล

เซฟาลู ทอร์มินา– เมสซินา– โคเซนซา – มาเทรา – อัลเบอโรเบลโล (Uneco) – บารี

ราคาทัวร์ 89,900 บาท :22-31 มี.ค.2019

บารี – อัลเบอโรเบลโล (Uneco) – มาเทรา – โคเซนซา – เมสซินา – ทอร์มินา – เซฟาลู
ปาแลร์โม – มอนเรอาเล เปียซซา อาร์เมรินา – ปอซซาโล – เซนต์จูเลียน – วัลเลตตา
มาร์ซักลอกก์ – เกาะโกโซ – ฮาการ์กิม – ราบัต

ราคาทัวร์ 89,900 บาท : 13-22 เม.ย. 2019/ 27 เม.ย.-6 พ.ค./ 20-29 พ.ค. / 22 มิ.ย.-1 ก.ค./ 10-19 ส.ค. 17-26 ต.ค. 2019

(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แต่รวมทิปต่างๆแล้ว)

Visitors: 335,761