11 วันล่องเรือสำราญอลาสก้า (BR)

ล่องเรือสำราญอลาสก้า Celebrity Eclipse (สัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ)
แวนคูเวอร์, ไอซ์ซี่สเตรท พอยท์, ฮับบาร์ด กลาเซียร์, จูโน่, เคทชิแกน (พร้อมกิจกรรมพิเศษ ตกปูอล้าสก้า) พิเศษ.....พักแวนคูเวอร์ 1 คืน เตรียมความพร้อมก่อนลงเรือสำราญราคาทัวร์ 126,400 บาท : 29 มิ.ย.- 9 ก.ค. 2019 / 7-17 ก.ย. 2019
ราคาทัวร์ 131,400 บาท : 13-23 ก.ค. 2019 / 27 ก.ค. - 6 ส.ค. / 10-20 ส.ค. 2019
(พิเศษ!! ราคานี้พักห้อง Inside, รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ และ รวมทิปทุกอย่างแล้ว)
Visitors: 349,075