16 วัน เมลานีเชีย โพลินีเชีย ติมอร์เลสเต-ตองกา (TG)

เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวในแถบหมู่เกาะเมลานีเซีย โพลีนีเซีย และ ติมอร์ เลสเต

ติมอร์ เลสเต – ปาปัวนิวกีนี – หมู่เกาะโซโลมอน – วานูอาตู ฟิจิ – ซามัว – ตองกา – ตูวาลู

ราคาทัวร์ 339,900 บาท : 14 - 29 กรกฎาคม 2561

 

Visitors: 335,765