11 วัน อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ (TK)

บินเข้าซูริค – บินออกมิลาน โดยเตอร์กิช แอร์ไลน์ส

ซูริค, น้ำตกไรน์, ซังท์กาลเลิน, ลูเซิร์น, ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น, เบิร์น
อินเตอร์ลาเก้น (พักค้าง 2 คืน), ขึ้นเขา จุงเฟรา, มองเทรอซ์, ทาช, เซอร์แมท
ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, ลูกาโน่, โคโม่, เวโรน่า, เวนิส, มิลาน

5 – 15 เมษายน 2561 118,900 บาท (รวมวีซ่าและทิปทุกอย่างแล้ว) 

Visitors: 303,644