10 วัน แกรนด์กรีซ (TK)

เอเธนส์ – อะโครโปลิส – มิโคนอส– ซานโตรินี (พร้อมบินภายใน) – โครินธ์ – ปาทรัส
เดลฟี – วิหารอพอลโล – กาลัมบาก้า – เมทิโอร่า – ลิโทโคโร – เทสสโลนิกิ

ราคา 109,900 บาท :
14-23 ก.ย./ 12-21 ต.ค./ 27 ธ.ค.- 5 ม.ค.

รวมวีซ่าเชงเก้น และ รวมทิปทุกอย่างแล้ว
Visitors: 214,638