10 วัน แกรนด์กรีซ (TK)

เอเธนส์ – อะโครโปลิส – มิโคนอส– ซานโตรินี (พร้อมบินภายใน) – โครินธ์ – ปาทรัส
เดลฟี – วิหารอพอลโล – กาลัมบาก้า – เมทิโอร่า – ลิโทโคโร – เทสสโลนิกิ

ราคา 109,900 บาท : 10-19 ส.ค./ 
8-17 มิ.ย. /11-20 ก.ค. / 12-21 ส.ค./ 14-23 ก.ย./ 13-22 ต.ค./ 27 ธ.ค.- 5 ม.ค.

รวมวีซ่าเชงเก้น และ รวมทิปทุกอย่างแล้ว
Visitors: 200,741