10 วัน แกรนด์กรีซ (TK)

เอเธนส์ – อะโครโปลิส – มิโคนอส– ซานโตรินี (พร้อมบินภายใน) – โครินธ์ – ปาทรัส
เดลฟี – วิหารอพอลโล – กาลัมบาก้า – เมทิโอร่า – ลิโทโคโร – เทสสโลนิกิ

ราคา 109,900 บาท : 11-20 เม.ย. / 27 เม.ย.-6 พ.ค./ 8-17 มิ.ย. / 11-20 ก.ค. / 10-19 ส.ค.
Visitors: 102,108