10 วัน กรีนแลนด์ OCEAN DIAMOND (TG)

(เยือนประเทศติดขั้วโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole ผืนแผ่นดิน Arctic …1 ปี มีทริปเดียวเท่านั้น)
ที่สุดแห่งทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ)…. กรีนแลนด์ดินแดนสุดปลายทวีปยุโรป....จัดเต็มครบสูตร

 โคเปนเฮเกน – แคงเกอร์ลุสเซค – ซิซิมิยุท – คิเคอทาร์ซวก – ดิสโก เบย์ – อิลลูลิแซท

7 – 16 สิงหาคม 2561 คณะเดียว...กรุ๊ปเดียวเท่านั้น!!!  199,900 บาท
Visitors: 335,761