12 วัน คองโก ยูกันดา รวันดา บุรุนดี (ET)

(ทริป... ตามหา กอริลลา และ ชมภูเขาไฟ ลาวาเดือด แห่งคองโก)
(ทริปพิเศษ..กับการท่องเที่ยว 4 ประเทศในกลุ่มแอฟริกากลาง) 


เอ็นเทบเบ (ยูกันดา) – เมอร์ชิสัน ฟอลล์ – ชิมแปนซี แทร็กกิ้ง – เกมส์ไดร์ฟ
ล่องเรือแม่น้ำไนล์ (คองโก) – กอริลลา แทร็กกิ้ง – เดินขึ้นภูเขาไฟนีอากอนโก
คิกาลี (รวันดา) – บูจุมบูรา (บุรุนดี)

ราคาทัวร์  279,900 บาท : 9-20 สิงหาคม 2561
Visitors: 303,658