10 วัน แกรนด์ยุโรปตะวันออก (TG)

บินตรงสู่มิวนิค บินกลับจากเวียนนา ด้วยการบินไทย
โปรแกรมสุดคุ้มเที่ยวครบ 5 ประเทศ เมืองไฮไลท์ เน้นเข้าชม ไม่ชะโงก
(เยอรมนี – ออสเตรีย – เชค – สโลวาเกีย – ฮังการี)


มิวนิค – ซาลส์บวร์ก – เซนต์วูลฟ์กัง – ฮอลสตรัท (ขึ้นกระเช้าสกายวอล์ก) – ลินซ์ – เชสกี้ ครุมลอฟ
คาร์โลวีวารี – ปราก (ปราสาทปราก) – เบอร์โน่ – วาลติเซ (ปราสาทวาลติเซ) – บราติสลาวา
เจอร์ (สำนักสงฆ์พานโนฮัลมา)- บูดาเปสต์ (ป้อมชาวประมงบาสเตียน) – ช้อปปิ้งปานดอล์ฟเอาท์เลต
เวียนนา (พระราชวังเชิงบรุนน์) – เมลค์ (สำนักสงฆ์เมลค์)

ราคาทัวร์ 78,400 บาท : 28 เม.ย. – 7 พ.ค. (วันแรงงาน)

(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปทุกอย่างแล้ว)
Visitors: 200,736