10 วัน แกรนด์ยุโรปตะวันออก (TG)

บินตรงสู่เวียนนา บินกลับจากมิวนิค ด้วยการบินไทย
โปรแกรมสุดคุ้มเที่ยวครบ 5 ประเทศ เมืองไฮไลท์ เน้นเข้าชม ไม่ชะโงก
(เยอรมนี – ออสเตรีย – เชค – สโลวาเกีย – ฮังการี)


เวียนนา – ช้อปปิ้งปานดอล์ฟเอาท์เลต – บราติสลาวา - บูดาเปสต์ (ป้อมชาวประมงบาสเตียน)
วาลติเซ (ปราสาทวาลติเซ) – เบอร์โน่ - ปราก (ปราสาทปราก) - เชสกี้ ครุมลอฟ – ลินซ์
ขึ้นเขาดัคชไตน์ - ฮอลสตรัท – เซนต์วูลฟ์กัง – เบิร์ชเทสกาเด้น (ล่องเรือทะเลสาบโคนิค)
ฟุสเซ่น (ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์) – มิวนิค

ราคาทัวร์ 89,900 บาท : 11-20 เม.ย. 62 (วันหยุดสงกรานต์ - บินตรงการบินไทย)

(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปทุกอย่างแล้ว)
Visitors: 349,089