10 วัน มิดไนท์ซัน หมู่เกาะแฟโร – โลโฟเตน (TG)

(พระอาทิตย์เที่ยงคืน คือช่วง พ.ค. – ก.ค. ของทุกปี...ท่องเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆ)

โคเปนเฮเก้น – หมู่เกาะแฟโร – ล่องเรือชมผารังนก – บูเออร์ วิลเลจ – มูลาฟอสเซอร์ – ทอร์สเฮาน์ – เคิร์กจูบูเออร์ 
เอฟเนส (เกาะโลโฟเตน) – สโลเวอร์ – ลุพสเตท – นัสด์ฟยอร์ด – รีนน์ – แฮมนอยด์ – โบโด – ออสโล 

ราคาทัวร์ 159,900 บาท  : 18- 27 ก.ค. 
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แต่รวมทิปทุกอย่างแล้ว) 
Visitors: 335,762