9 วัน บัลแกเรีย โรมาเนีย (เทศกาลกุหลาบ 2018) (TK)

(โรมาเนีย ) บูคาเรสต์ – เข้าชมรัฐสภาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (Parliament Palace)
ปราสาทเปเลส - บราซอฟ – บราน – ปราสาทแดร๊กคูล่า
(บัลแกเรีย) โซเฟีย – รีล่า – พลอฟดิฟ – คาลานซัค - เทศกาลกุหลาบเวลีโค ทาร์โนโว


ราคาทัวร์ 73,900 บาท : 30 พ.ค. - 7 มิ.ย. 61 (บัส 2)
(ไม่รวมค่าวีซ่า / ไม่รวมค่าทิป)
Visitors: 230,830