8 วัน ยุโรปไฮไลท์ (ออสเตรีย – เยอรมัน – ลิกเตนสไตน์ – สวิส) (OS/LX)

บินตรงสู่ เวียนนา และ กลับจาก ซูริค โดยสายการบินออสเตรียนและสวิส 

เวียนนา – ช้อปปิ้งปานดอล์ฟ เอาท์เลต – เมลค์ – ลินซ์ – ซาลส์บวร์ก – ฮอลสตรัท
เซ็นวูลฟ์กัง – ล่องเรือทะเลสาบโคนิก - มิวนิค – ขึ้นเขาซุกสปิกเซ่ –อินช์บรูค
สวารอฟสกี้ คริสตัลเวิล์ด – วาดุซ – ซังท์กาลเลิน – วินเธอร์ทูร – ซูริค

ราคาทัวร์ 75,900 บาท : 27ธ.ค.-3 ม.ค. 2562
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แต่รวมทิปทุกอย่างแล้ว)
Visitors: 318,703