8 วัน ยุโรปโรแมนติก (ออสเตรีย – เยอรมัน – สวิส) (TG)

บินตรงสู่ เวียนนา และ กลับจาก ซูริค โดยการบินไทย

เวียนนา – เมลค์ – ลินซ์ – ซาลส์บวร์ก – ฮอลสตรัท – เซ็นวูลฟ์กัง – เซลแอมซี
ขึ้นเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น – คาปรุน – น้ำตกคริมเมิล – อินช์บรูค – สวารอฟสกี้
คริสตัลเวิล์ดมิวนิค -  เคมเท่น – ฟริดริชซาเฟิน – ซูริค

ราคาทัวร์ 72,900 บาท : 8-15 เม.ย./4-11 พ.ค. 2018
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปทุกอย่างแล้ว)

Visitors: 152,123