10 วัน หมู่เกาะแฟโร – โลโฟเตน (TG)

โคเปนเฮเก้น – หมู่เกาะแฟโร – ล่องเรือชมผารังนก – บูเออร์ วิลเลจ – มูลาฟอสเซอร์ - ทอร์สเฮาน์
เคิร์กจูบูเออร์ เอฟเนส (เกาะโลโฟเตน) – สโลเวอร์ – ลุพสเตท – นัสด์ฟยอร์ด – รีนน์-แฮมนอยด์ – โบโด – ออสโล

(ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเห็นแสงเหนือ พร้อมเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ)


ราคาทัวร์ 159,900 บาท : 12-21 เม.ย. 2018
Visitors: 303,658