11 วัน แกรนด์คอเคซัส (อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย) (QR)

บากู – โกบัสตาน – แหลมแอบเชรอน – ภูเขาโคลน – ทบิลิซี่ – สเตพ้านท์สมินด้า – คาซเบกิ – มิทสเคต้า – กอรี
อัพลิสต์ซิเคห์ – ซาดาโคล – ฮักห์พาท – ทะเลสาบเซวาน – ล่องเรือทะเลสาบเซวาน – เยเรวาน – กอร์วิราบ

ราคาทัวร์ 89,900 บาท : 9-19 ก.พ. 2562 / 16-26 มี.ค. 2562 / 27 เม.ย.- 7 พ.ค. 2562 / 11-21 พ.ค. 2562
ราคาทัวร์ 92,900 บาท : 13-23 เม.ย. 2562

(รวมค่าวีซ่า/ ไม่รวมทิป)
Visitors: 303,664