12 วัน อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย (TK)

บากู – โกบัสตาน– เชคี - ลาโกเดกี้ – ไซน์นากิ - ทบิลิซี่– ซาดาโคล – ฮักห์พาท – เซวาน
เยเรวาน (พักค้าง 2 คืน) - มิทสเคต้า - สเตพ้านท์สมินด้า (พักค้าง 2 คืน) - กอรี - อัพลิสต์ซิเคห์

ราคาทัวร์ 95,000 บาท : 12 – 23 เม.ย. / 5 – 16 พ.ค. / 15-26 มิ.ย./ 20-31 ก.ค./ 9-20 ส.ค. 14-25 ก.ย./ 12-23 ต.ค.

(รวมค่าวีซ่าและทิปทุกอย่างแล้ว)
Visitors: 102,109