12 วัน อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย (TK)

บากู – โกบัสตาน– เชคี - ลาโกเดกี้ – ไซน์นากิ - ทบิลิซี่– ซาดาโคล – ฮักห์พาท – เซวาน
เยเรวาน (พักค้าง 2 คืน) - มิทสเคต้า - สเตพ้านท์สมินด้า - กอรี - อัพลิสต์ซิเคห์

ราคาทัวร์ 95,000 บาท : : 21 ก.ค. – 1 ส.ค./ 15 - 26 ก.ย. / 13 - 24 ต.ค. 18

(รวมค่าวีซ่าและทิปทุกอย่างแล้ว)
Visitors: 260,817