11 วัน แกรนด์คอเคซัส (อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย) (QR)

บากู – โกบัสตาน – แหลมแอบเชรอน – ภูเขาโคลน – ทบิลิซี่ – สเตพ้านท์สมินด้า – คาซเบกิ – มิทสเคต้า – กอรี
อัพลิสต์ซิเคห์ – ซาดาโคล – ฮักห์พาท – ทะเลสาบเซวาน – ล่องเรือทะเลสาบเซวาน – เยเรวาน – กอร์วิราบ

ราคาทัวร์ 89,900 บาท : 11-21 พ.ค. 2562

(รวมค่าวีซ่า/ ไม่รวมทิป)
Visitors: 335,762