10 วัน อเมริกาตะวันตก (CX)

บินเข้าลอสแอนเจลิส (LAX) – บินออกจากซานฟราสซิสโก (SFO)

ลอสแอนเจลิส - ฮอลลิวู้ด & ยูนิเวอร์แซล สตูอิโอ - ลาสเวกัส - แกรนด์แคนย่อน
เฟรสโน่ - 
อุทยานแห่งชาติโยเซมีติ - ซาคราเมนโต้ – นาปา วัลเล่ย์
ซานฟรานซิสโก - 
ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก - นั่งรถรางเที่ยวชมเมือง – ช้อปปิ้งเอาท์เลท

ราคาทัวร์ 105,000 บาท : 11-20 เม.ย./ 12-21 เม.ย./ 26 เม.ย.- 5 พ.ค. 2019
Visitors: 335,761