8 วัน ออสเตรีย เชค เยอรมนี สวิส (TG)

บินตรงสู่ เวียนนา และ กลับจาก ซูริค โดยการบินไทย

เวียนนา – ช้อปปิ้งปานดอล์ฟ เอาท์เลต – ปราก – เชสกี้คลุมลอฟ – พาสเซา – มิวนิค
ขึ้นเขาซุกสปิกเซ่ – ซังท์กาลเลิน – ซูริค

ราคา 73,900 บาท : 27 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ... 

(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และทิปต่างๆ)
Visitors: 318,730