8 วัน ออสเตรีย สวิส (ขึ้น 2 เขา) (OS)

บินตรงสู่เวียนนา โดย สายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ส

เวียนนา – ช้อปปิ้ง เอาท์เลต – ลินซ์ – เซ็นต์วูฟกัง – ฮอลสตรัท – ซาลส์บวร์ก
อินช์บรูค - สวารอฟสกี้ - เซ็นต์ มอริทซ์ – เคเบิ้ลคาร์ขึ้นเขาปิสแนร์
อินเตอร์ลาเก้น – ขึ้นจุงเฟรา – ลูเซิร์น – เบิร์น – ซูริค

ราคาทัวร์ 79,900 บาท : 9-16 เม.ย. / 11-18 เม.ย. 
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น...รวมทิป) 

Visitors: 152,121