9 วัน อันซีน ออสเตรเลีย แกรนด์ทัวร์ (CX)

แคนส์ – อุทยานบาร์รอน จอร์จ – แนวปะการังเกรตแบรริเออร์รีฟ  (Great Barrier Reef)
เอเยอร์สร็อค (โขดหินอูลูรู) – อลิซสปริงส์ – พอร์ตเกเกอร์รี่ – พิงค์เลค (ทะเลสาบสีชมพู) – เพิร์ท


บิน CX ราคา 134,500 บาท : 18-26 มิ.ย. 2019 / 9-17 ก.ค. 2019 / 6-14 ส.ค. 2019
(ไม่รวมวีซ่าออสเตรเลีย, รวมทิปทุกอย่างแล้ว, พร้อมเที่ยวบินภายใน) 
Visitors: 335,765