10 วัน ล่องเรือทะเลบอลติค (TG)

(เที่ยวอย่างมีระดับ กับเรือสำราญสุดหรู 5 ดาว Royal Caribbean – Serenade of the SEAs)
****โปรโมชั่นพิเศษ..ล่องเรือทะเลบอลติก โดย สายการบินไทย****

สวีเดน – วีสบี - เอสโตเนีย – รัสเซีย (เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก) – ฟินแลนด์

ราคา 119,900 บาท : 13-22 ก.ค. 2562*
*เรืออาจมีการปรับเปลี่ยนตารางการเข้าออกท่าเรือ แต่เที่ยวทุกเมืองครบ


(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ.... รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิป)

Visitors: 349,084