11 วัน เบสท์ออฟแอฟริกา (ET)

ซิมบับเว (พักค้าง 2 คืน) – ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก – น้ำตกวิคตอเรีย (ซิมบับเว) – บอสวานา – โชเบ้
ล่องเรือแม่น้ำซิมเบซี – Game Drive – ลิฟวิ่งสโตน (แซมเบีย) – น้ำตกวิคตอเรียฝั่งแซมเบีย
“ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกวิคตอเรีย – พิเศษกิจกรรม Walk with Lion”
วินด์ฮุก (นามิเบีย ) – ทะเลทรายนามิบ – สวาคัมมุนด์ – หุบเขาพระจันทร์
วาลวิสเบย์ – ล่องเรือสู่เกาะแมวน้ำ

ราคาทัวร์ 195,900 บาท : 9 – 19 เม.ย. 2018
ราคาทัวร์ 199,900 บาท : 15 - 25 มิ.ย.2018 / 20 - 30 ก.ค. 2018 / 10 – 20 ส.ค.2018 / 19-29 ต.ค. 2018

(เครื่องบินลำใหม่ Boeing 787 Dreamliner พร้อมสะสมไมล์กลุ่ม Star Alliance)
Visitors: 102,108