8 วัน สวิส อิตาลีเหนือ อุทยานโดโลไมท์ (LX)

นั่งรถไฟกอตทาร์ดพาโนรามาเอ็กซ์เพรส (อุโมงค์ที่ยาวและลึกที่สุดในโลก)
ชมอุทยานโดโลไมท์ (UNESCO)

เที่ยว ... ซูริค, ลูเซิร์น, นั่งรถไฟกอตทาร์ดพาโนรามาเอ็กซ์เพรส, ลูการ์โน, เบอการ์โม, เบรสชา
เซอร์มิโอเน, ทะเลสาบการ์ดา, เวโรนา, โบลซาโน, อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์, กอร์ตีนา ดิ อัมเปซโซ
อินส์บรูค, เข้าชมพระราชวังอินส์บรูค, ซังท์กาลเลิน, ซูริค

ราคา 69,900 บาท : 8-15 มิ.ย. / 25 ก.ย.- 2 ต.ค./ 16-23 ต.ค. / 23-30 ต.ค.

Visitors: 335,765