8 วัน แกรนด์ตุรกี (TK)

บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายใน 2 เที่ยว
พักโรงแรม 5 ดาว มาตรฐานตุรกี + พักโรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน
***พาสปอร์ตไทยเที่ยวตุรกีไม่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยว***
เที่ยว...อิสตันบูล/คัปปาโดเกีย/คอนย่า/ปามุคคาเล่/เอฟฟิซุส


ราคาทัวร์ปี 2019
ราคา 41,900 บาท : 15-22 ก.พ./ 8-15 มี.ค./ 15-22 มี.ค./ 22-29 มี.ค./
ราคา 48,900 บาท : 5-12 เม.ย./ 6-13 เม.ย./ 7-14 เม.ย./ 8-15 เม.ย./ 9-16 เม.ย./ 10-17 เม.ย./ 11-18 เม.ย./ 12-19 เม.ย./ 13-20 เม.ย.
ราคา 42,900 บาท : 26 เม.ย.-3พ.ค./ 27 เม.ย.-4พ.ค./ 28 เม.ย.-5พ.ค./ 29 เม.ย.-6พ.ค./ 30 เม.ย.-7พ.ค./ 1-8 พ.ค./ 2-9 พ.ค./ 3-10 พ.ค./ 4-11 พ.ค.

Visitors: 303,688