8 วัน แกรนด์ตุรกี (TK)

บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายใน 2 เที่ยว
พักโรงแรม 5 ดาว มาตรฐานตุรกี + พักโรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน
***พาสปอร์ตไทยเที่ยวตุรกีไม่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยว***
เที่ยว...อิสตันบูล/คัปปาโดเกีย/คอนย่า/ปามุคคาเล่/เอฟฟิซุส

โปรแกรม 8 วัน 5 คืน บินกลางคืน
ราคา 48,900 บาท : 9-16 เม.ย./ 
ราคา 42,900 บาท : 28เม.ย.-5 พ.ค./ 30 เม.ย.-7พ.ค./  2-9 พ.ค./ 3-10 พ.ค./ 5-12 พ.ค./ 9-16 พ.ค.
ราคา 41,900 บาท : 8-15 มิ.ย./ 21-28 มิ.ย./ 12-19 ก.ค./ 26 ก.ค.-2ส.ค./ 27 ก.ค.-3 ส.ค./ 9-16 ส.ค./ 6-13 ก.ย./ 20-27 ก.ย./ 9-16 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 11-18 ต.ค./ 12-19 ต.ค./ 16-23 ต.ค./ 17-24 ต.ค. 18-25 ต.ค./ 19-26 ต.ค./ 22-29 ต.ค./ 23-30 ต.ค./ 24-31 ต.ค./ 25 ต.ค.-1 พ.ย.

โปรแกรม 8 วัน 6 คืน บินกลางวัน
ราคา 40,900 บาท : 9-16 ส.ค./ 10-17 ส.ค./ 14-21 ก.ย./ 21-28 ก.ย./ 5-12 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 12-19 ต.ค./ 13-20 ต.ค./ 16-23 ต.ค./ 17-24 ต.ค./ 19-26 ต.ค./ 20-27 ต.ค.

Visitors: 335,764