8 วัน แกรนด์ตุรกี (TK)

บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายใน 2 เที่ยว
พักโรงแรม 5 ดาว มาตรฐานตุรกี

***พาสปอร์ตไทยเที่ยวตุรกีไม่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยว***

เที่ยว...อิสตันบูล/คัปปาโดเกีย/คอนย่า/ปามุคคาเล่/เอฟฟิซุส

***สุเหร่า Blue Mosque ประกาศปิดปรับปรุงซ่อมแซม ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ตั้งแต่ 1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2561***
***โปรแกรมเดินทางในวันดังกล่าวจะเป็นแวะถ่ายรูปภายนอกแทน***
บริษัทจะนำท่านเข้าชม สุเหร่าสุลัยมาน (Suleymaniye Mosque) บริเวณใกล้ตลาดสไปซ์แทน 


พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน
ราคาเดียว 39,900 บาท
3-10 พ.ค./ 17-24 พ.ค./ 24-31 พ.ค./ 26 พ.ค.- 2 มิ.ย./ 7-14 มิ.ย./ 15-22 มิ.ย./ 26 ก.ค.- 2 ส.ค. / 10-17 ส.ค./ 7-14 ก.ย./ 21-28 ก.ย./ 5-12 ต.ค./ 9-16 ต.ค./ 11-18 ต.ค./ 12-19 ต.ค./ 18-25 ต.ค./ 19-26 ต.ค./ 20-27 ต.ค./ 13-20 ธ.ค.

Visitors: 152,119