8 วัน แกรนด์ตุรกี (TK)

บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายใน 2 เที่ยว
พักโรงแรม 5 ดาว มาตรฐานตุรกี

***พาสปอร์ตไทยเที่ยวตุรกีไม่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยว***

เที่ยว...อิสตันบูล/คัปปาโดเกีย/คอนย่า/ปามุคคาเล่/เอฟฟิซุส

โปรแกรมปี 2018
ราคา 37,900 บาท : 23 ก.พ.- 2 มี.ค./ 2-9 มี.ค./ 9-16 มี.ค./ 16-23 มี.ค./23-30 มี.ค./
ราคา 37,900 บาท (ADB//ASR) : 19-26 มี.ค./ 26 มี.ค.- 1 เม.ย./28 มี.ค.- 3 เม.ย./ 30 มี.ค.- 5 เม.ย.
ราคา 41,900 บาท (ADB//ASR) : 7-14 เม.ย./ 8-15 เม.ย./ 9-16 เม.ย./ 12-19 เม.ย./13-20 เม.ย.
ราคา 41,900 บาท (ASR//ADB) : 6-13 เม.ย. / 7-14 เม.ย.(B-2) / 9-16 เม.ย.(B-3) / 10-17 เม.ย.(B-2) /11-18 เม.ย. (B-2) /12-19 เม.ย.(B-2)
ราคา 39,900 บาท : 26 เม.ย.- 3 พ.ค./ 28 เม.ย.- 5 พ.ค./ 29 เม.ย.- 6 พ.ค./ 3-10 พ.ค./ 4-11 พ.ค.


Visitors: 102,109