8 วัน แกรนด์ตุรกี (TK)

บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายใน 2 เที่ยว
พักโรงแรม 5 ดาว มาตรฐานตุรกี + พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
***พาสปอร์ตไทยเที่ยวตุรกีไม่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยว***
เที่ยว...อิสตันบูล/คัปปาโดเกีย/คอนย่า/ปามุคคาเล่/เอฟฟิซุส

ราคาเดียว 39,900 บาท
10-17 ส.ค./ 7-14 ก.ย./ 21-28 ก.ย./ 5-12 ต.ค./ 6-13 ต.ค./ 9-16 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 11-18 ต.ค./ 14-21 ต.ค./ 16-23 ต.ค./ 17-24 ต.ค./18-25 ต.ค./ 19-26 ต.ค./ 20-27 ต.ค./ 21-28 ต.ค./ 28 พ.ย. – 5 ธ.ค./ 13-20 ธ.ค.

ราคา 42,900 บาท
1-8 ธ.ค./ 4-11 ธ.ค./ 26 ธ.ค.- 2 ม.ค./ 27 ธ.ค.- 3 ม.ค./ 28 ธ.ค.- 4 ม.ค./29 ธ.ค.- 5 ม.ค./30 ธ.ค.- 6 ม.ค./

Visitors: 200,737