8 วัน แกรนด์รัสเซีย (TK)

(บินเข้ามอสโคว์ – บินออกเซ็นต์ปีเตอร์)

มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - พระราชวังเครมลิน – จตุรัสแดง – มหาวิหารเซ็นต์บาซิล
ละครสัตว์ Russian Circus – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
ดินเนอร์ในพระวังนิโคลาส – มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล พระราชวังแคทเธอรีน
มหาวิหารคาซาน(รวมทิปทุกอย่างแล้ว คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า)

ราคาทัวร์ 75,000 บาท : 9-16 เม.ย. / 10-17 เม.ย. / 11-18 เม.ย. / 12-19 เม.ย. 2562

 

Visitors: 260,814