8 วัน แกรนด์รัสเซีย (TK)

(บินเข้ามอสโคว์ – บินออกเซ็นต์ปีเตอร์)

มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - พระราชวังเครมลิน – จตุรัสแดง – มหาวิหารเซ็นต์บาซิล
ละครสัตว์ Russian Circus – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
ดินเนอร์ในพระวังนิโคลาส – มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล พระราชวังแคทเธอรีน
มหาวิหารคาซาน
(เน้นเข้าชมพระราชวังมากมายไม่ได้แค่ถ่ายรูป)


(รวมทิปทุกอย่างแล้ว คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า)

ราคาทัวร์ 70,000 บาท :20-27 ต.ค. 2018

Visitors: 230,824