8 วัน แกรนด์รัสเซีย (TK)

มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - พระราชวังเครมลิน - จตุรัสแดง – มหาวิหารเซ็นต์บาซิล
เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค
ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล - พระราชวังแคทเธอรีน – มหาวิหารคาซาน
(เน้นเข้าชมพระราชวังมากมายไม่ได้แค่ถ่ายรูป)

ราคาทัวร์ 67,000 บาท : 26 เม.ย – 3 พ.ค./ 28 เม.ย.- 5 พ.ค. 2561

Visitors: 152,123