10 วัน แกรนด์นิวซีแลนด์ (SQ)

ไปนิวซีแลนด์ทั้งที ต้องเที่ยวให้ครบทั้งเกาะเหนือ-ใต้

เวลลิงตัน – ปาล์มเมอร์สตัน นอร์ท– เนเปียร์– เทาโป– เรนโบว์สปริง– ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี
โรโตรัว– ถ้ำหนอนเรืองแสง – หมู่บ้านฮอบบิท – อ๊อคแลนด์ – ขึ้นสกาย ทาวเวอร์
ควีนส์ทาวน์ (ค้าง 2 คืน) – แอร์โร่ทาวน์ - ล่องเรือมิลฟอร์ดซาวน์ – ยอดเขาโคโรเน็ท
ทะเลสาบวานาคา – ฟ็อกซ์กลาเซียร์ – นั่งรถไฟทรานส์อัลไพน์ - ไคร์สท์เชิร์ช
(พิเศษ....กุ้งมังกรและหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้)

ราคาทัวร์ 125,900 บาท : 13-22 ต.ค. 2018
ราคาทัวร์ 129,900 บาท : 28 ธ.ค. – 6 ม.ค. 2019

Visitors: 230,823