10 วัน แกรนด์นิวซีแลนด์ (SQ)

ไปนิวซีแลนด์ทั้งที ต้องเที่ยวให้ครบทั้งเกาะเหนือ-ใต้

ไคร์สท์เชิร์ช – นั่งรถไฟทรานส์อัลไพน์ฟ็อกซ์กลาเซียร์ – ทะเลสาบวานาคา – ควีนส์ทาวน์ (ค้าง 2 คืน)
แอร์โร่ทาวน์ - ล่องเรือมิลฟอร์ดซาวน์ – ยอดเขาโคโรเน็ท – อ๊อคแลนด์ – ขึ้นสกาย ทาวเวอร์
หมู่บ้านฮอบบิทถ้ำหนอนเรืองแสง - โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี – อะโกรโดม
เรนโบว์สปริง – เทาโป – เนเปียร์ – ปาล์มเมอร์สตัน นอร์ท – เวลลิงตัน
(พิเศษ....กุ้งมังกรและหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้)

ราคาทัวร์ 119,900 บาท : 20-29 มี.ค./ 10-19 เม.ย. 2018 / 12-21 เม.ย. 2018 

Visitors: 102,108