10 วัน บอลข่านแกรนด์ทัวร์ (TK)

(แอลเบเนีย – โคโซโว – มาซิโดเนีย – อิตาลี)

บารี/ ดูร์เรส/ ติรานา/ ครูเปีย/ เพค/ พริชตีนา/ สโกเปีย/ พรีเลป/ โอครีด/ บิโตลา/ เบรัท

ราคาทัวร์ 69,900 บาท : 13-22 มี.ค. 2561

ราคาทัวร์ 73,900 บาท : 8-17 เม.ย. 2561Visitors: 102,110