10 วัน บอลข่านแกรนด์ทัวร์ (TK)

(แอลเบเนีย – โคโซโว – มาซิโดเนีย – อิตาลี)
โรม – ติรานา – ครูเปีย – เพค – พริชตีนา – สโกเปีย – พรีเลป – โอครีด – บิโตลา – เบรัท

ราคาทัวร์ 78,900 บาท : 26 เม.ย.- 5 พ.ค. 2562 / 17-26 พ.ค. 2562
ราคาทัวร์ 83,900 บาท : 13 – 22 เมษายน 2562Visitors: 349,078