10 วัน บอลข่านแกรนด์ทัวร์ (TK)

(แอลเบเนีย – โคโซโว – มาซิโดเนีย – อิตาลี)

บารี/ ดูร์เรส/ ติรานา/ ครูเปีย/ เพค/ พริชตีนา/ สโกเปีย/ พรีเลป/ โอครีด/ บิโตลา/ เบรัท

Visitors: 243,507