10 วัน อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (TK)

***หนึ่งในโปรแกรมขายดีของเรา***
เที่ยว...เวนิส (อิตาลี) - ถ้ำโพสทอยน่า (สโลวีเนีย), ทะเลสาบเบลด, ลุบเบลียน่า
ซาเกรบ (โครเอเชีย), อุทยานพลิตวิเซ่, 
ซาร์ดาร์, ซิบินิค, โทรเกียร์
สปลิท, ดูบรอฟนิค, 
โมสตาร์ (บอสเนีย), ซาราเยโว

โปรแกรมปี 2019
ราคา 72,900 บาท : 15-24 มี.ค./
ราคา 79,900 บาท : 7-16 เม.ย./ 9-18 เม.ย./ 10-19 เม.ย./ 11-20 เม.ย./ 12-21 เม.ย.
ราคา 75,900 บาท : 26 เม.ย.- 5 พ.ค./ 28 เม.ย.- 7 พ.ค.

Visitors: 303,648