10 วัน อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (TK)

***หนึ่งในโปรแกรมขายดีของเรา***
เที่ยว...เวนิส (อิตาลี) - ถ้ำโพสทอยน่า (สโลวีเนีย), ทะเลสาบเบลด, ลุบเบลียน่า
ซาเกรบ (โครเอเชีย), อุทยานพลิตวิเซ่, 
ซาร์ดาร์, ซิบินิค, โทรเกียร์
สปลิท, ดูบรอฟนิค, 
โมสตาร์ (บอสเนีย), ซาราเยโว

โปรแกรมปี 2019
ราคา 75,900 บาท : 26 เม.ย.- 5 พ.ค./ 28 เม.ย.- 7 พ.ค.

ราคา 76,900 บาท : 18-27 พ.ค.
ราคา 79,900 บาท : 27 ก.ค.-5 ส.ค./ 10-19 ส.ค./ 12-21 ก.ย.
ราคา 74,900 บาท : 5-14 ต.ค./ 10-19 ต.ค./ 17-26 ต.ค./ 19-28 ต.ค.


Visitors: 335,762