8 วัน เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ (TG)

ฝรั่งเศส - เบลเยียม - เนเธอร์แลนด์
***โปรโมชั่นพิเศษ...สายการบินไทย (TG) ***

(ราคาพิเศษสำหรับสงกรานต์ 69,900 บาท)
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้นและทิปต่างๆ) 


12-19 เมษายน : บินเข้าปารีส ออกจากแฟร้งเฟิร์ต
Visitors: 200,736