8 วัน เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ (AF)

เที่ยวครบเมืองสวยไฮไลท์ 4 ประเทศ
ฝรั่งเศส : ปารีส แร็งส์ แม็ส
เบลเยียม : บรัสเซลส์ เกนท์ บรูจส์
ลักเซมเบิร์ก : ลักเซมเบิร์กซิตี้
เนเธอร์แลนด์ : รอตเทอร์ดาม  เดอะเฮก อัมสเตอร์ดัม สวนดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ


***โปรโมชั่นพิเศษ...บินตรงด้วย สายการบินแอร์ฟร้านซ์ และเคแอลเอ็ม (AF/KL) ***

วันหยุดสงกรานต์ 69,900 บาท : 9-16 เม.ย. / 13-20 เม.ย.
วันหยุดวันแรงงาน 69,900 บาท : 29 เม.ย. – 6 พ.ค.
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์คนขับรถแล้ว) 
Visitors: 335,762