8 วัน เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ (TG)

ฝรั่งเศส - เบลเยียม - เนเธอร์แลนด์
***โปรโมชั่นพิเศษ...สายการบินไทย (TG) ***
(บินตรงสู่ปารีส – บินตรงออกจากบรัสเซลส์)

เที่ยวปารีส – อามีแย็งส์ – อาราส - ลีลล์ – แอนท์เวิร์ป – รอตเทอร์ดาม
อัมสเตอร์ดัม – สวนดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ - เดอะเฮก – เกนท์ – บรูจส์ – บรัสเซลส์


9-16 / 11-18 เมษายน 2561 เริ่มต้น…. 75,900 บาท
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แต่รวมทิปทุกอย่างแล้ว)


Visitors: 102,109