8 วัน คลาสสิค ยุโรปตะวันออก (TK)

(3 ประเทศสุดคลาสสิค ..... เยอรมนี – ออสเตรีย – เช็ก)

มิวนิค – พิพิธภัณฑ์ BMW Welt - ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์
เบิร์ชเทสกาเด้น (ล่องเรือทะเลสาบโคนิค) – ซาลส์บวร์ก
ฮอลสตรัท (ขึ้นกระเช้าสู่สกายวอล์ค) - ลินซ์ – เชสกี้ ครุมลอฟ
คาร์โลวีวารี – ปราก


ราคาทัวร์ 66,900 บาท : 8-15 เม.ย./ 10-17 เม.ย./ 12-19 เม.ย.
ราคาทัวร์ 62,900 บาท : 28 เม.ย. – 5 พ.ค.

ราคาทัวร์ 62,900 บาท : 8-15 มิ.ย./ 25 มิ.ย.- 2 ก.ค./ 11-18 ก.ย./ 3-10 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 17-24 ต.ค.
Visitors: 335,762