8 วัน ฝรั่งเศส อัลซาส ป่าดำ สวิส จุงเฟรา (TG)

ปารีส – ล่องเรือบาโตปารีเชียง - ช้อปปิ้งเอาท์เลต - หอไอเฟล - แกลลอรี่ลาฟาแยต
แร็งส์ – แม็ส – น็องซี - สตราสบูร์ก – กอลมาร์ – ไฟร์บวร์ก - แบลคฟอร์เรส (ป่าดำ)
ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ – ซอฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น – ขึ้นเขาจุงเฟรา
อินเตอร์ลาเก้น – เบิร์น - ซูริค

ราคาทัวร์ 82,900 บาท : 12-19 เม.ย.
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แต่รวมทิปทุกอย่างแล้ว)
Visitors: 303,633