10 วัน ล่องเรือแม่น้ำไรน์ตอนบน (Upper Rhine) (OS)

โคโลญจน์ – รอตเทอร์ดาม – ไลเดิน – เดลฟท์ – แอนเวิร์ป – มิดเดิลบีรค์ – เบอร์เก้น ออฟ ซูม
ดอร์เดรชท์ – อัมสเตอร์ดัม – ฮาอาเลม – ซานส์คันส์ – อาร์เนม – ยูเทรกต์– ไนเมเคิน – โคโลญจน์ – อาเคิน


ราคาทัวร์  95,000 บาท: 26 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562

(รวมค่าวีซ่าเชงเก้นและทิปต่างๆแล้ว / ห้องพักแบบหน้าต่าง)

 

Visitors: 318,734