8 วัน แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (LX)

******บินตรงสู่นครซูริคกับ...สายการบินสวิสแอร์******

ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส
เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา
กรุงเบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาจุงเฟรา, ลูเซิร์น


โปรแกรม ก.ค.-ต.ค.
บิน TG / ราคา 85,900 บาท : 12-19 ต.ค./ 18-25 ต.ค./ 19-26 ต.ค.
บิน LX / ราคา 81,900 บาท : 11-18 ต.ค./ 17-24 ต.ค.
Visitors: 200,741