8 วัน แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (LX)

******บินตรงสู่นครซูริคกับ...สายการบินสวิสและสายการบินไทย******
ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส
เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา
กรุงเบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาจุงเฟรา, ลูเซิร์น

โปรแกรมปี 2019
บิน TG / ราคา 93,900 บาท : 10-17 เม.ย. / 11-18 เม.ย.
บิน LX / ราคา 89,900 บาท : 8-15 เม.ย./ 9-16 เม.ย./ 1-8 พ.ค.
บิน LX / ราคา 93,900 บาท : 11-18 เม.ย./ 12-19 เม.ย.
บิน LX / ราคา 83,900 บาท : 17-24 พ.ค./ 8-15 มิ.ย.
Visitors: 260,814