8 วัน แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (LX)

******บินตรงสู่นครซูริคกับ...สายการบินสวิสแอร์******

ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส
เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา
กรุงเบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาจุงเฟรา, ลูเซิร์นโปรแกรมสงกรานต์ (รวมทิป)
ราคา 89,900 บาท : 8-15 เม.ย./ 9-16 เม.ย./ 10-17 เม.ย./ 11-18 เม.ย./ 12-19 เม.ย./ 3-10 พ.ค.

***กรุ๊ปเดินทาง 3-10 พฤษภาคม จะขึ้นเขากอร์เนอร์แกรท แทน แมทเทอร์ฮอร์นกลาเซียร์ พาราไดซ์ เนื่องจากปิดซ่อมบำรุงประจำปี***
Visitors: 102,108