8 วัน แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (LX)

******บินตรงสู่นครซูริคกับ...สายการบินสวิสและสายการบินไทย******
ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส
เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา
กรุงเบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาจุงเฟรา, ลูเซิร์นบิน LX / ราคา 93,900 บาท : 12-19 เม.ย.
บิน LX / ราคา 82,900 บาท : 30 เม.ย.-7 พ.ค. / 2-9 พ.ค. 17-24 พ.ค./ 8-15 มิ.ย.

บิน LX / ราคาทัวร์ 80,500 บาท : 25 ก.ย.-2 ต.ค./ 8-15 ต.ค./ 10-17 ต.ค.
บิน LX / ราคาทัวร์ 78,500 บาท : *16-23 ต.ค./ *17-24 ต.ค./ *23-30 ต.ค.
(*นั่งรถไฟ REGIONAL TRAIN เส้นทางเดียวกันแทน เนื่องจาก GLACIER EXPRESS ปิดปรับปรุงประจำปี)


Visitors: 335,761