8 วัน แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (LX)

******บินตรงสู่นครซูริคกับ...สายการบินสวิสแอร์******

ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส
เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา
กรุงเบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาจุงเฟรา, ลูเซิร์น

โปรแกรม ต.ค.
บิน LX / ราคา 81,900 บาท : 17-24 ต.ค.

โปรแกรมปีใหม่
บิน LX / ราคา 89,900 บาท : 27 ธ.ค.- 3 ธ.ค. / 28 ธ.ค. - 4 ธ.ค.
Visitors: 230,824