8 วัน อันซีนสวิตเซอร์แลนด์ (TK)

******โปรโมชั่นสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ส******

 มิลาน – ช้อปปิ้งฟ็อกซ์ทาวน์เอาท์เลท - โคโม่ – เบลินโซน่า – แม่น้ำเวอร์ซาสก้า
เมืองน้ำแร่ลุคเคอร์แบด - ชาร์โมนิกซ์ – ขึ้นเขามงบลังค์ - มงเทรอซ์ – โลซานน์
กรูแยร์ – ชิมชีสฟองดู – ไฟร์บวร์ก – ลาโช เดอฟองส์ - อาเรา – ลูเซิร์น – ขึ้นเขาริกิ – ซุค - ซูริค

ราคา 69,900 บาท : 27 เม.ย.- 4 พ.ค./ 29 เม.ย.- 6 พ.ค./ 4-11 พ.ค.
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น/ แต่รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว)
Visitors: 200,736