8 วัน อันซีนสวิตเซอร์แลนด์ (LX)

******โปรโมชั่นสายการบินสวิส*****
นั่งรถไฟสายเบอร์นีน่า เอ็กซ์เพรส ชมแม่น้ำเวอร์ซาสก้าสีมรกต, พิชิตยอดเขามงบลังค์และริกิ

ซูริค, ซังท์กาลเลิน, คัวร์, เซ็นต์ มอริทซ์, 
นั่งรถไฟสายเบอร์นีน่า เอ็กซ์เพรส
ทีราโน่, เบลินโซน่า, โลกาโน่, แม่น้ำเวอร์ซาสก้า, เมืองน้ำแร่ลุคเคอร์แบด, ชาร์โมนิกซ์
ขึ้นเขามงบลังค์, โลซานน์, ขึ้นเขาริกิ, ลูเซิร์น

ราคา 85,900 บาท : 12-19 เม.ย.
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น/ แต่รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว)
Visitors: 349,085