10 วัน ไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์ (AY)

เยือนดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ เที่ยวครบเมืองสวยรอบเกาะไอซ์แลนด์
ประเทศที่ได้รับการกล่าวขานจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า “มหัศจรรย์สวรรค์บนดิน”

 

เรคยาวิก – บอร์กาเนส – ฮูซาเฟล – ภูเขาเคริ์กจูเฟล - บลอนดูออส – อาคูเรย์รี่ – ทะเลสาบมายด์วัทท์
บ่อโคลนเดือด - น้ำตกโกดาฟอสส์ – ดิมมูโบร์กีร์ – ล่องเรือชมธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล
วิคค์ – ขับสโนว์โมบิลธารน้ำแข็งแลงโจกุล สโกการ์ฟอสส์ - โกลเด้นเซอร์เคิลซิงเควลลีร์ – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์
ล่องเรือชมปลาวาฬ – แช่น้ำแร่บลูลากูน – เรคยาวิค


ราคาทัวร์ 159,900 บาท : 1-10 ธ.ค./ 26 ธ.ค.- 4 ม.ค./ 19-28 ม.ค./ 9-18 ก.พ./ 16-25 มี.ค.

(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมค่าทิปแล้ว

Visitors: 230,823