10 วัน ไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์ (AY)

เยือนดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ เที่ยวครบเมืองสวยรอบเกาะไอซ์แลนด์
ประเทศที่ได้รับการกล่าวขานจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า “มหัศจรรย์สวรรค์บนดิน”

 

เรคยาวิก – บอร์กาเนส – ฮูซาเฟล – ภูเขาเคริ์กจูเฟล – บลอนดูออส – อาคูเรย์รี่ – ทะเลสาบมายด์วัทท์
บ่อโคลนเดือด - น้ำตกโกดาฟอสส์ – ดิมมูโบร์กีร์ –ชมธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล – ถ้ำน้ำแข็ง (Ice Cave)
วิคค์ – ขับสโนว์โมบิลแลงโจกุล - สโกการ์ฟอสส์ - โกลเด้นเซอร์เคิลซิงเควลลีร์ – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์
ล่องเรือชมปลาวาฬ – แช่น้ำแร่บลูลากูน – เรคยาวิค

ราคาทัวร์ 145,000 บาท : 9-18 เม.ย. 2562

(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ไม่รวมทิป) 

Visitors: 335,760