10 วัน ไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์ (AY)

เยือนดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ เที่ยวครบเมืองสวยรอบเกาะไอซ์แลนด์
ประเทศที่ได้รับการกล่าวขานจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า “มหัศจรรย์สวรรค์บนดิน”

 

เรคยาวิก – บอร์กาเนส – ฮูซาเฟล – ภูเขาเคริ์กจูเฟล - บลอนดูออส – อาคูเรย์รี่ – ทะเลสาบมายด์วัทท์
บ่อโคลนเดือด - น้ำตกโกดาฟอสส์ – ดิมมูโบร์กีร์ – ล่องเรือชมธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล
วิคค์ – ขับสโนว์โมบิลธารน้ำแข็งแลงโจกุล สโกการ์ฟอสส์ - โกลเด้นเซอร์เคิลซิงเควลลีร์ – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์
ล่องเรือชมปลาวาฬ – แช่น้ำแร่บลูลากูน – เรคยาวิค


ราคาทัวร์ 159,900 บาท : 9-18 ส.ค./ 13-22 ก.ย./ 11-20 ต.ค./ 18-27 ต.ค.

(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมค่าทิปแล้ว

Visitors: 200,737