10 วัน มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู (AF)

สุดยอด....ทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ)...
เที่ยวครบ 3 สิ่งมหัศจรรย์แห่งอเมริกาใต้สุดฮิป
  • รูปปั้นพระเยซูคริสต์ แห่ง ริโอเดอจาเนโร
  • น้ำตกอิกวาสุอันยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก
  • มาชูปิคชู เมืองลี้ลับแห่งอาณาจักรอินคา

ราคา 199,900 บาท : 14-23 ก.ค./ 11-20 ส.ค./ 13-22 ต.ค./ 1-10 ธ.ค./ 27 ธ.ค.- 5 ม.ค. 2019 (เพิ่ม 5,000 บาท)
Visitors: 214,638