10 วัน มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู (AF)

สุดยอด....ทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ)...
เที่ยวครบ 3 สิ่งมหัศจรรย์แห่งอเมริกาใต้สุดฮิป
  • รูปปั้นพระเยซูคริสต์ แห่ง ริโอเดอจาเนโร
  • น้ำตกอิกวาสุอันยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก
  • มาชูปิคชู เมืองลี้ลับแห่งอาณาจักรอินคา

ราคา 199,900 บาท : 17-26 มี.ค./ 21-30 เม.ย. / 19-28 พ.ค./ 16-25 มิ.ย. / 14-23 ก.ค./ 11-20 ส.ค.
Visitors: 152,121