10 วัน มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู (AF)

สุดยอด....ทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ)...
เที่ยวครบ 3 สิ่งมหัศจรรย์แห่งอเมริกาใต้สุดฮิป
  • รูปปั้นพระเยซูคริสต์ แห่ง ริโอเดอจาเนโร
  • น้ำตกอิกวาสุอันยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก
  • มาชูปิคชู เมืองลี้ลับแห่งอาณาจักรอินคา


ราคาทัวร์ปี 2019
ราคา 199,900 บาท :   9-18 เม.ย. (เพิ่ม 5,000 บาท)/ 4-13 พ.ค./ 13-22 ก.ค. / 10-19 ส.ค. 2019
Visitors: 335,762