8 วัน แกรนด์สวิส ปีใหม่

รหัสสินค้า: LX8DGSWISSNY
8 วัน แกรนด์สวิส ปีใหม่

  • บินตรงด้วยสายการบินสวิส, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 2 เขา จุงเฟรา & แมทเทอร์ฮอร์น
  • ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา, เบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาจุงเฟรา, ลูเซิร์น
  • ท้องถิ่น, จีน, ไทย
เดินทางช่วง
26 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
26 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 87,900 98,900 แสดง - รับได้
27 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 87,900 98,900 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

8 วัน แกรนด์สวิส ปีใหม่
8 วัน แกรนด์สวิส ปีใหม่
ราคาเริ่มต้น 87,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน