10 วัน แกรนด์โปแลนด์

รหัสสินค้า: AY10DPOLAND
10 วัน แกรนด์โปแลนด์

  • บินเข้ากดังส์ – บินออกวอร์ซอว์ ไม่ย้อนเส้นทางไปมา
  • กดังส์, มัลบอร์ก, โทรุน, พอซนัน, วรอตสวัฟ, คราคูฟ, เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา, ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์, เซสซอว์, ลับบลิน, วอร์ซอว์
  • ท้องถิ่น, จีน, ไทย
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 ก.ย. 62 - 26 ต.ค. 62 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ Group Status
21 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 69,900 79,900 แสดง - กรุ๊ปเฟิร์ม/รับได้
12 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 69,900 79,900 แสดง - เต็ม(รับ Waiting list)
17 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 69,900 79,900 แสดง - รับได้

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

10 วัน แกรนด์โปแลนด์
10 วัน แกรนด์โปแลนด์
ราคาเริ่มต้น 69,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน